top of page
  • ibornss168

ประเภทงานท่อโรงงานเครื่องดื่มและยากับมาตรฐาน ASME BPE ที่เกี่ยวข้องกับท่อและอุปกรณ์สแตนเลส คืออะไร ?

อัปเดตเมื่อ 18 ก.ค. 2566ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตระบบงานท่อโรงงานเครื่องดื่มและยา ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันนิยมมีท่อเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตในหลายๆขั้นตอน เพราะว่าต้องใช้การลำเลียงขนส่งของเหลวไปยังกระบวนการผลิตต่างๆภายในโรงงาน นับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของการผลิตหลักของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและยาที่ออกมาสู่ผู้บริโภค ให้ได้บริโภคกัน ซึ่งปัจจัยหลักๆจะต้องมีความสะอาดและปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญในการออกแบบและเลือกใช้ประเภทของท่อสแตนเลสที่ตรงตามมาตรฐานของการผลิต กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ หากเลือกใช้ท่อผิดประเภทกับการใช้งาน อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นหลักเรื่องความปลอดภัย จึงได้มีการจัดตั้งมาตรฐานที่เหมาะกับผู้บริโภคให้ชัดเจนมากขึ้นจึงมีความจำเป็นในการกำหนดมาตรฐานท่อโรงงานเครื่องดื่มและยาที่เฉพาะการใช้งานสำหรับอุตสาหกรรม ปัจจุบันได้มีการกำหนดมาตรฐานงานท่อโรงงานเครื่องดื่มและยา ซึ่งท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะมีมาตรฐานสำหรับท่อสแตนเลสที่แตกต่างกัน เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะเลือกใช้ท่อมาตรฐาน DIN11850, ISO2037, JISG3447 เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ มาตรฐาน ASME BPE มาทำความรู้จักกับมาตรฐานนี้กันดีว่าคืออะไร ? และมีความสำคัญอย่างไรต่ออุตสาหกรรมงานท่อโรงงานเครื่องดื่มและยา

มาตรฐานท่อสแตนเลส ASME BPE คืออะไร ?

มาตรฐาน ASME BPE (ASME Bioprocessing Equipment) เป็นข้อกำหนดที่ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปทางชีวภาพ ยา และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ตลอดจนการใช้กับงานอื่นๆที่มีข้อกำหนดด้านสุขอนามัยโดยครอบคลุมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิต การออกแบบ การตรวจสอบ การทดสอบและการรับรองมาตรฐาน รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องในระดับอุตสาหกรรม Bioprocessing, Pharmaceutical Industrial และ Personal care product โดยท่อสแตนเลสมาตรฐานนี้จะมีข้อกำหนดในการควบคุมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ภายในท่อมีความบริสุทธิ์และควบคุมปัจจัยทางชีวภาพ และยังมีผิวภายในท่อที่เรียบเนียน และถูกออกแบบให้มีลักษณะที่โค้งมน เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค

ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้การเลือกใช้ท่อสแตนเลส ASME BPE จึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมงานท่อโรงงานยาเป็นอย่างมาก


ความสำคัญของท่อมาตรฐาน ASME BPE

การผลิตยาในอุตสาหกรรมยามีความจำเป็นต้องใช้ท่อสแตนเลสที่มีคุณภาพเฉพาะสำหรับงานยาโดยตรง เนื่องจากเป็นการผลิตที่ต้องใช้ความสะอาดในด้าน Aseptic เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาต้องมีความสะอาดและบริสุทธิ์สูงมาก และยังเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้ยา เพราะยาถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาความเจ็บป่วย ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้ท่อสแตนเลสที่มีคุณภาพและเป็นเกรดเฉพาะด้านสำหรับอุตสาหกรรมยาโดยตรง นั่นก็คือท่อสแตนเลสที่ได้รับมาตรฐาน ASME BPE ซึ่งมีเพียงไม่กี่ผู้ผลิตที่จะได้รับการรับรองจากมาตรฐานนี้ เพราะการผลิตท่อมาตรฐานนี้ต้องใช้ความพิถีพิถันทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ท่อสแตนเลสออกมาตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้


มาตรฐานท่อสแตนเลส ASME BPE เหมาะกับงานอะไร

ในอุตสาหกรรมการผลิตที่นำท่อสแตนเลส ASME BPE มาใช้ส่วนใหญ่นั้นใช้ในงานที่เกี่ยวกับการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือมีการควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น

  • อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical Industries)

  • Water For Injection (WFI)

  • Bio Processing

  • อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Cosmetics Industries)

  • EDI water

และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมงานท่อโรงงานเครื่องดื่มและยา หรืออาหารที่ต้องการให้กระบวนการผลิตปลอดเชื้อได้อีกด้วยตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ


Comments


bottom of page