top of page

About Us

ibss-transformed.jpg

บริษัทไอ-บอร์น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทฯร่วมทุนระหว่างไทย-เยอรมัน  จัดจำหน่ายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ประเภท Sanitary Product เช่น ท่อวาล์วและอุปกรณ์สเตนเลส Food grade สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดื่มและยา มีสาขาทั้งในและต่างประเทศ มีประสบการณ์นานกว่า 10 ปี


 

บริษัทไอ-บอร์น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทฯ ร่วมทุนระหว่างคณะบุคคลไทยและเยอรมัน ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโซนยุโรปสำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์และยา เช่น ท่อ ปั๊ม วาล์ว เครื่องมือวัด ยูวี โอโซน ฟิลเตอร์ มาตรวัด เป็นต้น ดำเนินการออกแบบติดตั้งการผลิตสินค้าประเภทของเหลวต่างๆ(Liquid Process) เช่น การผลิตน้ำดื่ม การผลิตนม การผลิตเบียร์ การผลิตซอส การผลิตโซดา เป็นต้น โดยรับงานทั้งแบบ Turnkey Project และแบบงานโครงการเพิ่มเติม (CIP , Pasteurize , Soft , RO , etc) มีสาขาทั้งในและต่างประเทศ    มีประสบการณ์นานมากกว่า 17 ปี บริษัทฯ ไอ-บอร์นฯ เป็นตัวแทนแต่งตั้งแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการจากบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพจากโซนยุโรป ดังนี้

  1. PENTAIR HAFFMANS สินค้าประเภทเครื่องมือวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂ measuring device) ก๊าซออกซิเจน ( O₂ measuring device) ในกระบวนการผลิตและในบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือวัดอื่นๆอีกหลายประเภทเช่น เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดโฟม เครื่องวัดค่า PU (Pasteurization Unit) รวมถึงสินค้าแบรนด์ “CPM” อุปกรณ์กรองอากาศ กรองไอน้ำ และกรองของเหลว และระบบ CO₂ Recovery  โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองเวนโล ประเทศเนเธอร์แลนด์

    2. PENTAIR SUEDMO สินค้าประเภทวาล์วสเตนเลสต่างๆ ประเภท Food Grade ทั้ง Hygienic และ Aseptic product สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์และยา เช่น Butterfly Valve, Leakage Butterfly valve, Double Seat valve, Sampling valve, Non-Return valve, Ball valve, Vacuum valve, Safety valve, Single Seat valve รวมถึงสินค้าวาล์วแบรนด์ KEYSTONE ซึ่งเหมาะสำหรับ Powder Product โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองรีสเบิร์ก ประเทศเยอรมัน

  3. XYLEM WEDECO สินค้าประเภทเครื่องยูวี และโอโซน ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำดื่ม น้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงาน โรงพยาบาล อาคาร ห้างสรรพสินค้า และฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำเชื่อม และการนำไปปรับใช้งานกับระบบอื่นๆเช่น การฟอกสี กำจัดกลิ่น เป็นต้น โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองแฮฟอร์ด ประเทศเยอรมัน

  4. L.P. Project Service ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและติดตั้งระบบการผลิตอาหารเหลว เครื่องดื่ม ประเภทต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานนานกว่า 40 ปี

     5. KPA - Kyffhauser Pumpen Artern หรือ KPA PUMP สินค้าประเภทปั๊ม Food Grade เป็นผู้ผลิตปั๊มมานานกว่า 140 ปี ผลิตปั๊มจำหน่ายทั่วโลกประมาณปีละ 3,000-4,000 เครื่อง โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศเยอรมัน

ความเป็นมา

       ปี 2546 ก่อตั้งโดยคณะบุคคลซึ่งมีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง ผลิต และควบคุมคุณภาพสินค้าประเภทอุตสาหกรรมของเหลว ทั้งอาหาร             เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์และยา โดยเน้นการนำเข้าและจำหน่ายสินค้า-เครื่องจักร-เครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพ จากโซนยุโรป

       ปี 2550 ร่วมกับบริษัท LP Project Service ขยายตลาดเข้าสู่งานวิศวกรรมออกแบบ ติดตั้งระบบ

       ปี 2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยสำหรับสินค้า Haffmans และ Suedmo ของกลุ่ม Norit ซึ่งในปีต่อมาได้            เปลี่ยนจาก Norit เป็นบริษัทในเครือ Pentair

       ปี 2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยสำหรับสินค้า Wedeco ของกลุ่ม Xylem

       ปี 2562 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยสำหรับสินค้าแบรนด์ KPA

       ปัจจุบัน ไอ-บอร์น เป็นทั้งผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และออกแบบระบบวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงการให้บริการหลังการขายทั้งการซ่อมบำรุงและการ Calibrate เครื่องมือวัด โดยทีมงานที่ผ่านการอบรมและได้ใบรับรองจากต่างประเทศ

Our Vision

To provide ” Sanitary part- High quality ” Product, Process, and QC equipment For F&B and Bio-pharma industry

เราเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคามาตรฐาน และการบริการที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งดูแลลูกค้าโดยการออกเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และคำติชม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของเราตลอดเวลา รวมถึงพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเรา ให้เป็นที่หนึ่งด้านการบริการ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญของสินค้าแต่ละประเภทที่สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกใช้สินค้า การใช้สินค้าที่ถูกวิธี รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศในการให้บริการหลังการขาย ทั้งยังดูแลให้คำแนะนำการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและการซ่อมหน้างานในกรณีฉุกเฉิน

150k +

40+

20+

product sale

Clients

mega projects

Our Product Brands

Pentair_edited_edited.png
4EB5BD12-0004-15B9-1092-4472860FCB9C-log
download_edited.png
logo_edited_edited.png
6370073419001341776814479_edited.png
wedeco-a-xylem-brand-logo-vector_edited.png
flavoractiv-logo-spot-colour.png

ติดต่อเรา เพื่อบอกความต้องการของคุณ

bottom of page