เครื่องเก็บตัวอย่างจาก บรรจุภัณฑ์ Inpack Sampling Device “HAFFMANS” รุ่น “ISD”

เครื่องเก็บตัวอย่างจาก บรรจุภัณฑ์ Inpack Sampling Device “HAFFMANS” รุ่น “ISD”

 

Inpack Sampling Device เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเบียร์และเครื่องดื่มจากขวดและกระป๋องโดยปราศจากการปนเปื้อนจากอากาศภายนอก เพื่อนำไปทำการวัดวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น วัดความเสถียรของโฟม (Nibem-TPH) วัด CO₂ (c-DGM, i-DGM) วัด O₂ (c-DGM, o-DGM) เป็นต้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย 
 

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  I-BORN SUPPLY & SERVICE CO., LTD

  168/60 Nak Niwas Rd, Lad Phrao, 

  Bangkok, 10230 Thailand

  ตัวแทนจำหน่าย Pentair Haffmans, Pentair Südmo, Pentair Keystone, CPM, UV Xylem Wedeco, Ozone Xylem Wedeco, Emerson Rosemount, Emerson Micro Motion, Cobetter filtration, KPA Pump, FlavorActiV

  Follow Us

  Site Visitors

  ©  I-born supply & service co. ltd © powered by Jakkarin Choolert  2020