เครื่องตรวจวัดค่า PU ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ (Redpost PU monitor) “HAFFMANS”

เครื่องตรวจวัดค่า PU ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ (Redpost PU monitor) “HAFFMANS”

 

The Redpost PU-Monitor (RPU) เครื่องตรวจวัดค่า Pasteurize Unit (PU) และตรวจประเมินการทำงานของ เครื่อง Tunnel Pasteurizer โดยเครื่องจะทำการวัดและบันทึก อุณหภูมิ ภายในบรรจุภัณฑ์, น้ำร้อน (RPU-352, RPU-353) และวัดความดันภายในบรรจุภัณฑ์ (RPU-353) แล้วทำการคำนวณค่า PU ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของเครื่อง Pasteurizer โดยจะมีให้เลือกใช้งาน 3 รุ่น คือ


1. รุ่น RPU-351 : Temp. probe  1 ตัวสำหรับ วัดอุณหภูมิภายในบรรจุภัณฑ์
2. รุ่น RPU-352 : Temp. probe  2 ตัวสำหรับ วัดอุณหภูมิภายในบรรจุภัณฑ์ และวัดอุณหภูมิ  spray น้ำร้อน
3. รุ่น RPU-353 : Temp. probe  2 ตัวสำหรับ วัดอุณหภูมิภายในบรรจุภัณฑ์ และวัดอุณหภูมิ  spray น้ำร้อน และ
Pressure sensor 1 ตัว สำหรับวัดความดันภายนกระป๋อง

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  I-BORN SUPPLY & SERVICE CO., LTD

  168/60 Nak Niwas Rd, Lad Phrao, 

  Bangkok, 10230 Thailand

  ตัวแทนจำหน่าย Pentair Haffmans, Pentair Südmo, Pentair Keystone, CPM, UV Xylem Wedeco, Ozone Xylem Wedeco, Emerson Rosemount, Emerson Micro Motion, Cobetter filtration, KPA Pump, FlavorActiV

  Follow Us

  Site Visitors

  ©  I-born supply & service co. ltd © powered by Jakkarin Choolert  2020