top of page

ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มประเภทต่างๆในประเทศไทย

ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ในประเทศไทย นับว่าเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทยในตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งธุรกิจสำคัญ เนื่องจากสัดส่วนของการบริโภคเครื่องดื่มในประเทศนั้นจัดว่าเป็นอันดับต้นๆของการบริโภคในไทย  
แต่เนื่องจากกระแสเศรษฐกิจซบเซา การระบาดของโควิด-19 การหายไปของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจำนวนมหาศาล ปัญหาเงินเฟ้อ สงครามยูเครนและรัสเซีย ปัญหาค่าครองชีพ ฯลฯ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบทำให้ตลาดเครื่องดื่มของไทยลดการลดลงจากปีก่อน เพราะกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดน้อยลงด้วย
แต่ก็ต้องยอมรับว่า นี่คืออุตสาหกรรมสำคัญของไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดมหาศาล มาดูกันว่าอะไรบ้างที่น่าสนใจ

ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มในไทย

1. เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 

สำหรับกลุ่มนี้   ส่วนที่มีปริมาณการบริโภคและมูลค่าตลาดสูงสุดในไทย  นั่นคือ  น้ำดื่มบรรจุขวด  โดยมีสัดส่วนการบริโภคที่ประมาณ 60.3% และ 32.8% ตามด้วยกลุ่มน้ำอัดลม ที่มีสัดส่วน 24.7% และ 33.2% ในเชิงปริมาณและมูลค่าของตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมด 

2.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการบริโภคและมูลค่าตลาดสูงมากในประเทศไทย โดยที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด คือ 
เบียร์ ที่มีสัดส่วน 71.3% และ 54.3% 
สุรามีสัดส่วน 26.7% และ 37.9% 
ในเชิงปริมาณและมูลค่าของตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด ทั้งนี้หากวิเคราะห์ลงไปตามประเภทออกมาอีก จะพบว่า

เป็นกลุ่มใหญ่อันดับต้นๆของไทย แม้ว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา จะค่อนข้างมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะร้านอาหารมีการปิดให้บริการและมีการเปิดที่จำกัดจากปัญหาเรื่องโควิด และเรื่องการท่องเที่ยวที่ซบเซาลงไป แต่ก็ถือว่ายังเป็นกลุ่มใหญ่สุดที่มีความต้องการบริโภค โดยคาดว่าแนวโน้มจะดีขึ้นในปี 2566 และหลังจากนี้

กลุ่มผู้ผลิตน้ำอัดลม

ได้รับผลกระทบไม่น้อยจากกำลังซื้อที่ลดลง คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากนี้ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นจาต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นตลาดใหญ่ของไทยอยู่ดี

กลุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง

เป็นหนึ่งในกลุ่มใหญ่ที่มีตลาดชัดเจนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งก็มีแนวโน้มลดลง แต่ก็คาดว่าจะมีการฟื้นตัวกลับมาบ้างในปีหลังจากนี้ ที่สำคัญคือตลาดนี้กำลังให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์แนวสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงรสชาติ และพัฒนาแบรนด์ กับสินค้าใหม่ๆให้มากขึ้นด้วย

กลุ่มผู้ผลิตเบียร์

คาดการณ์ว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่จะมีรายได้ฟื้นตัวขึ้นตามทิศทางของตลาดในประเทศ โดยมักพ่วงมากับการบริโภคภายในบ้าน อาคารสถานที่พัก ร้านอาหาร งานสังสรรค์ แต่ก็มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมาก

กลุ่มผู้ผลิตสุรา

คาดการณ์ว่ารายได้จะทยอยปรับตัวดีขึ้น รวมถึงมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และในแง่ของบรรจุภัณฑ์ที่จะมีความหลากหลายให้เลือกมากขึ้น  โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อน้อย  แล้วยังมีส่วนของเครื่องดื่มอื่นๆอีก เช่น กาแฟพร้อมดื่ม น้ำผลไม้ สปอร์ตดริ้งก์ ฯลฯ ในภาพรวมแล้ว ก็ยังถือว่า เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศไทย ที่รอเวลาฟื้นตัวกลับมาหลังจากการเปิดประเทศ และมีการปรับตัวด้านกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านต่างๆ

bottom of page