top of page
XYLEM WEDECO TAK Smart UV Series

XYLEM WEDECO TAK Smart UV Series

 

เครื่องยูวีสำหรับฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำเสียแบบ open channel มี wiping system ทำความสะอาดหลอดยูวี หน้าจอแสดงผลแสดงค่า intensity และ Dose (RED) ตลอดการทำงาน รับรองผลการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานยุโรป

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    bottom of page