เครื่องวัดความเสถียรของโฟมเบียร์ Foam stability “HAFFMANS” รุ่น “Nibem-TPH”

เครื่องวัดความเสถียรของโฟมเบียร์ Foam stability “HAFFMANS” รุ่น “Nibem-TPH”

 

เครื่องทดสอบความเสถียรของโฟมเบียร์ ตามมาตรฐาน NIBEM โดยวัดระยะเวลาการยุบของโฟมเบียร์ที่ 30 มม. สำหรับ Nibem-TPH จะมี          ฟังค์ชั่นการ compensate กับ อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์ และความดันบรรยากาศ ซึ่งจะมีผลต่อการยุบของโฟมเบียร์ เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย 
 

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  I-BORN SUPPLY & SERVICE CO., LTD

  168/60 Nak Niwas Rd, Lad Phrao, 

  Bangkok, 10230 Thailand

  ตัวแทนจำหน่าย Pentair Haffmans, Pentair Südmo, Pentair Keystone, CPM, UV Xylem Wedeco, Ozone Xylem Wedeco, Emerson Rosemount, Emerson Micro Motion, Cobetter filtration, KPA Pump, FlavorActiV

  Follow Us

  Site Visitors

  ©  I-born supply & service co. ltd © powered by Jakkarin Choolert  2020