top of page
Haffmans เครื่องวัดความบริสุทธิ์ของ CO₂ รุ่น “CPT”

Haffmans เครื่องวัดความบริสุทธิ์ของ CO₂ รุ่น “CPT”

 

อุปกรณ์สำหรับวัดความบริสุทธิ์ของแก๊ส CO₂ เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจสอบแก็ส CO₂ ที่จะใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง ทั้งที่รับเข้าจาก supplier และที่ได้จากการหมัก (fermentation) CPT มี 2 รุ่นได้แก่ Type CPT 99-100 สำหรับวัดแก๊