อุปกรณ์กดโฟมเบียร์ “HAFFMANS” รุ่น “IFK”

อุปกรณ์กดโฟมเบียร์ “HAFFMANS” รุ่น “IFK”

 

Inpack 2000 Flasher Head ใช้ในการสร้างโฟมเบียร์สำหรับใช้ในการวัดความเสถียรของโฟมเบียร์ (Foam stability tester) โดยจะทำให้ฟองเบียร์มีลักษณะฟองเล็กเนียน เพื่อให้ได้ค่า Nibem ที่ถูกต้อง โดยใช้งานร่วมกับ Inpack 2000 Sampling (ISD)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย 
 

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  I-BORN SUPPLY & SERVICE CO., LTD

  168/60 Nak Niwas Rd, Lad Phrao, 

  Bangkok, 10230 Thailand

  ตัวแทนจำหน่าย Pentair Haffmans, Pentair Südmo, Pentair Keystone, CPM, UV Xylem Wedeco, Ozone Xylem Wedeco, Emerson Rosemount, Emerson Micro Motion, Cobetter filtration, KPA Pump, FlavorActiV

  Follow Us

  Site Visitors

  ©  I-born supply & service co. ltd © powered by Jakkarin Choolert  2020