อุปกรณ์ชาร์จและโหลดข้อมูลจาก อุปกรณ์ตรวจสอบ กระบวนการพาสเจอร์ไรส์รุ่น “RPC”
 • อุปกรณ์ชาร์จและโหลดข้อมูลจาก อุปกรณ์ตรวจสอบ กระบวนการพาสเจอร์ไรส์รุ่น “RPC”

   

  Haffmans The Redpost Charger/Interface มี 2 รุ่น ได้แก่
  1. รุ่น RPC-50 ทำหน้าที่ในการชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่อง PU-Monitor พร้อมการเชื่อมต่อกับ PC  และ Printer
  2. RPC-80 ทำหน้าที่ในการชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่อง PU-Monitor สามารถเชื่อมต่อกับ Printer ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน PC 


  RPC สามารถเชื่อมต่อกับ PC ผ่านทางอินเตอร์เฟสซอฟต์แวร์ RedLink เพื่อประมวลผลค่าการวัด สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบตารางและกราฟ ซึ่งสามารถจัดเก็บได้

   

  รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย 
   

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   I-BORN SUPPLY & SERVICE CO., LTD

   168/60 Nak Niwas Rd, Lad Phrao, 

   Bangkok, 10230 Thailand

   ตัวแทนจำหน่าย Pentair Haffmans, Pentair Südmo, Pentair Keystone, CPM, UV Xylem Wedeco, Ozone Xylem Wedeco, Emerson Rosemount, Emerson Micro Motion, Cobetter filtration, KPA Pump, FlavorActiV

   Follow Us

   Site Visitors

   ©  I-born supply & service co. ltd © powered by Jakkarin Choolert  2020