top of page
  • ibornss168

การเลือกใช้เครื่องบรรจุเครื่องดื่มตามประเภทภาชนะบรรจุ

อัปเดตเมื่อ 17 ก.ค. 2566

ภาชนะที่บรรจุเครื่องดื่มในท้องตลาดนั้นมีทั้งแบบขวดแก้ว, PET และกระป๋อง ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก นอกจากเป็นการรักษาคุณสมบัติของเครื่องดื่มที่บรรจุแล้ว ยังเป็นสื่อทางการตลาดให้เกิดความสนใจจากลูกค้าในการเลือกซื้อ ผู้ผลิตเครื่องดื่มจำนวนมากจึงได้ให้ความสำคัญการออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เป็นอันดับต้นๆ อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะต้องทราบว่า ที่สำคัญไม่แพ้บรรจุภัณฑ์ ก็คือเครื่องบรรจุอัตโนมัติ หรือ ไลน์บรรจุนั้นเอง เพราะไลน์บรรจุสำหรับเครื่องดื่มนั้น จะแตกต่างกันตามประเภทภาชนะบรรจุ คือ ขวดแก้ว, PET และ กระป๋อง เป็นการยากที่จะใช้ร่วมกัน ดังนั้นหากมีการบรรจุในภาชนะบรรจุหลายประเภท ก็จะต้องมีหลายไลน์บรรจุ แน่นอนต้องใช้พื้นที่มาก และการลงทุนก็จะต้องมากตามไปด้วย เนื่องจาก ไลน์บรรจุ ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่มีราคาสูงที่สุด หรือหากเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งในตอนแรก และต้องการเปลี่ยนในภายหลังก็จะทำได้ยาก หรือมีค่าใช้จ่ายมาก ด้วยเหตุผลนี้ผู้ที่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจผลิตเครื่องดื่มใหม่ๆในบางส่วนจึงใช้วิธีจ้างโรงงานที่รับจ้างผลิต (OEM) ผลิตในช่วงแรก ซึ่งจะสามารถทดลองบรรจุภัณฑ์ได้หลายประเภท เมื่อมั่นใจแล้วจึงตั้งไลน์ผลิตเอง


เครื่องบรรจุสำหรับขวด
เครื่องบรรจุสำหรับขวด

จะเห็นได้ว่า เครื่องบรรจุเครื่องดื่มอัตโนมัติ หรือ ไลน์บรรจุนั้นมีความสำคัญเพียงใด เรามาทำความรู้จักเพิ่มเติมถึงข้อดี และข้อจำกัดของเครื่องบรรจุอัตโนมัติกันพอสังเขป ดังนี้

ข้อดีของเครื่องบรรจุอัตโนมัติ

  • สามารถบรรจุได้ในปริมาณที่มากและในเวลาที่รวดเร็ว

  • การบรรจุเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ทั้งปริมาณ และคุณภาพของเครื่องดื่ม

  • ลดต้นทุนค่าแรงงาน

ข้อจำกัดของเครื่องบรรจุอัตโนมัติ

  • เครื่องจักรมีราคาสูง

  • ใช้พื้นที่ในการตั้งไลน์บรรจุมาก

  • ภาชนะบรรจุแต่ละประเภทต้องใช้ไลน์บรรจุต่างกัน

  • เครื่องจักรมีความซับซ้อน จะต้องดูแลโดยช่างผู้ชำนาญ และค่าบำรุงรักษาสูง


เครื่องบรรจุสำหรับกระป๋อง
เครื่องบรรจุสำหรับกระป๋อง

ด้วยอุปสรรคของการลงทุนที่สูง ทำให้ผู้ประกอบการที่มีทุนไม่สูงมากนัก หรือผู้ที่พึ่งจะเริ่มเข้ามาในธุรกิจเครื่องดื่ม จึงมีความยากในการเริ่มธุรกิจ แต่ปัจจุบันได้มีเครื่องบรรจุที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยสามารถติดตั้งไลน์บรรจุที่สามารถบรรจุได้ทั้ง ขวดแก้ว, PET และกระป๋อง ด้วยไลน์บรรจุเดียวกัน นอกจากนี้ยังง่ายต่อการบำรุงรักษา ไม่ต้องใช้ผู้เชียวชาญพิเศษ ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย หรือผู้ที่ต้องการตั้งโรงงานรับจ้างผลิต (OEM)

หากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่สนใจเครื่องบรรจุที่มีความยืดหยุน สามารถบรรจุในภาชนะได้หลากหลายประเภท ในไลน์บรรจุเดียว ซึ่งจะทำให้การลงทุนสำหรับเครื่องจักรต่ำ การดูแลรักษาง่าย ด้วยมาตรฐานเครื่องจักรนำเข้าจากเยอรมัน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทไอ-บอร์น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ดู 109 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page